nursing homenursing home

ทำไมต้องเลือกใช้บริการของเรา?

เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายที่เราจัดไว้รองรับ ทั้งสระว่ายน้ำ อ่างอาบน้ำ
อินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดกับสถานที่ที่เปรียบเหมือนบ้านของคุณเอง

ห้องพักที่ไม่แออัด มีความเป็นส่วนตัว ให้คุณสัมผัสได้ถึงการบริการที่แตกต่าง

เรามีทีมงานทั้งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และนักกายภาพ พนักงานของเราได้รับการฝึกฝนมา
เพื่อดูแลผู้ป่วยต่างชาติที่มีความแตกต่างทั้งภาษา และวัฒนธรรม

กล้โรงพยาบาลหลายแห่งสะดวกในการเดินทางเพื่อพบแพทย์หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ราคาไม่แพงสามารถเข้าถึงได้

บริการการพยาบาล 24 ชั่วโมง

บริการทำความสะอาดห้อง 2 ครั้งต่อวัน

 บริการการพยาบาล 24 ชั่วโมง

 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์เดือนละ1ครั้ง

 กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพ

 การบริหารการใช้ยา

 การช่วยเหลือการอาบน้ำแต่งตัว

 บริการตรวจร่างกายโดยแพทย์เดือนละ 1-2 ครั้ง

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยแพทย์เดือนละ 1 ครั้ง

บริการอาหาร 3 มื้อ และอาหารว่าง

 การช่วยเหลือการเข้าห้องน้ำและการขับถ่าย

 การช่วยเหลือการเดิน การเคลื่อนย้ายโดยรถเข็น

 การดูแลความปลอดภัยและการป้องกันการหกล้ม

 การสังเกตอาการหลังจากทำหัตถการหรือออกจากโรงพยาบาล

 กิจกรรมนันทนาการ

กายภาพบำบัด โดยนักกายภาพ

การบริหารการใช้ยา

 บริการทำความสะอาดห้อง2ครั้งต่อวัน

 บริการอาหาร3มื้อ และอาหารว่าง

 บริการซักรีด

บริการห้อง VIP และห้องรวมเตียงคู่

 บริการพาไป ต่อวีซ่า พบแพทย์ตามนัด หรือกรณีฉุกเฉิน