บริการในศูนย์

 


การดูแลช่วยเหลือส่วนบุคคล


 การช่วยเหลือการเดิน การเคลื่อนย้ายโดยรถเข็น

การช่วยเหลือการอาบน้ำแต่งตัว

การบริหารการใช้ยา

การช่วยเหลือการเข้าห้องน้ำและการขับถ่าย

การดูแลความปลอดภัยและการป้องกันการหกล้ม

การสังเกตอาการหลังจากทำหัตถการ หรือออกจากโรงพยาบาลตลอด 24ชม.

 บริการตรวจร่างกายโดยแพทย์เดือนละ 1-2 ครั้ง

การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านไลฟ์สไตล์


การช่วยเหลือการทำความสะอาดบ้าน หรืองานบ้าน

การจัดเตรียมอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม

บริการซักรีด

การไปซื้อของตามร้านค้าหรือการทำธุระอื่นๆ

การพาไปร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

การพาไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง

พาไปท่องเที่ยว หรือช้อปปิ้ง

บริการเช่าอุปกรณ์การแพทย์

 


บริการอื่น ๆ


 

 จัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลถึงบ้านตลอด 24 ชม.

 บริการรถ Ambulance

 บริการต่อ Visa

 บริการติดต่อประสานงานกลับประเทศโดย Air Ambulance

 บริการเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง พาไปพบแพทย์ตามนัด

 บริการตรวจเลือดโดยห้อง Lab ที่ได้มาตรฐาน