Our Service

 บริการการพยาบาล 24 ชั่วโมง

 ตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยแพทย์เดือนละ1ครั้ง

 กายภาพบำบัดโดยนักกายภาพ

 การบริหารการใช้ยา

 การช่วยเหลือการอาบน้ำแต่งตัว

 บริการตรวจร่างกายโดยแพทย์เดือนละ 1-2 ครั้ง

 การช่วยเหลือการเข้าห้องน้ำและการขับถ่าย

 การช่วยเหลือการเดิน การเคลื่อนย้ายโดยรถเข็น

 การดูแลความปลอดภัยและการป้องกันการหกล้ม

 การสังเกตอาการหลังจากทำหัตถการหรือออกจากโรงพยาบาล

 กิจกรรมนันทนาการ

 บริการทำความสะอาดห้อง2ครั้งต่อวัน

 บริการอาหาร3มื้อ และอาหารว่าง

 บริการซักรีด

บริการห้อง VIP และห้องรวมเตียงคู่

 บริการพาไป ต่อวีซ่า พบแพทย์ตามนัด หรือกรณีฉุกเฉิน