ห้องพักและราคา        

ห้องเตียงเดี่ยว(Single Room)       

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงปรับรีโมทไฟฟ้า
 • ห้องแอร์
 • วิวสวน
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • อ่างอาบน้ำจากุชชี่
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ทีวี
 • ฟรี wifi

ราคา

Daily Weekly Monthly
2,500 บาท 15,000 บาท 55,000 บาท

ห้องรวมมาตรฐานเตียงคู่ (Standard Twin Bed)        

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียง 3.5ฟุต
 • ห้องแอร์
 • ห้องน้ำรวม
 • ทีวี
 • ฟรี wifi

ราคา

Daily Weekly Monthly
1,700 บาท 11,500 บาท 38,500 บาท

หมายเหตุ

 • อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 • ราคานี้รวม ค่าห้อง ค่าอาหาร3มื้อ และค่าบริการพยาบาล
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายพิเศษที่ต้องจ่ายเพิ่ม

 1. อุปกรณ์ทำแผล สายดูดเสมหะ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  เครื่องให้ออกซิเจน และเครื่องพ่นยา
 2. ค่าบริการขนส่งสำหรับไปพบแพทย์ตามนัด หรือกรณีฉุกเฉิน
 3. ค่ากายภาพบำบัดเฉพาะทาง
 4. ในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางคิดเพิ่ม 2500 บาท/ เดือน

ค่าบริการนอกสถานที่ (เคสปกติ)

เวลาที่ใช้บริการ

ประเภทเจ้าหน้าที่ ค่าบริการรายวัน

ค่าบริการรายเดือน

8 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล 40 USD 1,150  USD

พยาบาลวิชาชีพ

65 USD

1,650 USD

12 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล

60 USD

1,700 USD

พยาบาลวิชาชีพ

95 USD

2,500 USD

24 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล

110 USD

2,700 USD

พยาบาลวิชาชีพ 185 USD

4,000 USD

ค่าบริการนอกสถานที่ ( เคสผู้ป่วยหนัก )**

เวลาที่ใช้บริการ

ประเภทเจ้าหน้าที่ ค่าบริการรายวัน ค่าบริการรายเดือน

8 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล

45 USD

1,300 USD

พยาบาลวิชาชีพ

75 USD

1950 USD

12 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล

70 USD

2000 USD

พยาบาลวิชาชีพ

110 USD

3150 USD

24 ชั่วโมง

ผู้ช่วยพยาบาล

135 USD

2750 USD

พยาบาลวิชาชีพ 200 USD

5300 USD

เคสผู้ป่วยหนัก ** = ผู้ป่วยที่ต้องการหัตถการพิเศษ เช่น ให้อาหารทางสายยาง , ต้องให้ออกซิเจน , ดูดเสมหะ , ผู้ป่วยติดเตียง , ใส่สายสวนปัสสาวะ

บ้านพักเกษียณอายุ        

ประเภทห้อง

วิวสระว่ายน้ำ เตียงคู่

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องแอร์
 • วิวสระน้ำ
 • เตียง 3.5 ฟุต
 • ทีวี
 • ฟรี wifi

ราคา

รายวัน รายเดือน
10,000 บาท 40,000 บาท

ห้องมาตฐาน เตียงคู่       

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องแอร์
 • ทีวี
 • ฟรี wifi
 • เตียง 3.5 ฟุต

ราคา

รายวัน รายเดือน
11,000 บาท 35,000 บาท

ห้องเดี่ยว เตียงใหญ่     

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องแอร์
 • ทีวี
 • ฟรี wifi
 • เตียง 5 ฟุต

ราคา

รายวัน รายเดือน
12,000 บาท 50,000 บาท