nursing homenursing home

ห้องเตียงเดี่ยว
(Single Room)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียงปรับรีโมทไฟฟ้า
 • ห้องแอร์
 • วิวสวน
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • อ่างอาบน้ำจากุชชี่
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ทีวี
 • ฟรี wifi

ราคา 2,500บาท/วัน

ราคา 15,000 บาท/สัปดาห์

ราคา 55,000 บาท/เดือน

ห้องรวมมาตรฐานเตียงคู่
(Standard Twin Bed)

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เตียง 3.5 ฟุต
 • ห้องแอร์
 • ห้องน้ำรวม
 • ทีวี
 • ฟรี Wifi

ราคา 1,700บาท/วัน

ราคา 11,500 บาท/สัปดาห์

ราคา 38,500 บาท/เดือน

หมายเหตุ

– อัตรานี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

– ราคานี้รวม ค่าห้อง ค่าอาหาร3มื้อ และค่าบริการพยาบาล

– ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายพิเศษที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– อุปกรณ์ทำแผล สายดูดเสมหะ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  เครื่องให้ออกซิเจน และเครื่องพ่นยา

– ค่าบริการขนส่งสำหรับไปพบแพทย์ตามนัด หรือกรณีฉุกเฉิน

– ค่ากายภาพบำบัดเฉพาะทาง

– ในผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางคิดเพิ่ม 2500 บาท/ เดือน

ค่าบริการนอกสถานที่ (เคสปกติ)

เวลาที่ใช้บริการ ประเภทเจ้าหน้าที่ ค่าบริการรายวัน ค่าบริการรายเดือน
8 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 40 USD 1,150 USD
พยาบาลวิชาชีพ 65 USD 1,650 USD
12 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 60 USD 1,700 USD
พยาบาลวิชาชีพ 95 USD 2,500 USD
24 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 110 USD 2,700 USD
พยาบาลวิชาชีพ 185 USD 4,000 USD

ค่าบริการนอกสถานที่ (เคสผู้ป่วยหนัก)

เวลาที่ใช้บริการ ประเภทเจ้าหน้าที่ ค่าบริการรายวัน ค่าบริการรายเดือน
8 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 45 USD 1,300 USD
พยาบาลวิชาชีพ 75 USD 1,950 USD
12 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 70 USD 2,000 USD
พยาบาลวิชาชีพ 110 USD 3,150 USD
24 ชั่วโมง ผู้ช่วยพยาบาล 135 USD 2,750 USD
พยาบาลวิชาชีพ 200 USD 5,300 USD

เคสผู้ป่วยหนัก ** = ผู้ป่วยที่ต้องการหัตถการพิเศษ เช่น ให้อาหารทางสายยาง , ต้องให้ออกซิเจน , ดูดเสมหะ , ผู้ป่วยติดเตียง , ใส่สายสวนปัสสาวะ